Aktualności

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2017r. o godz. 11:00Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.  

 

 

 

 

Więcej

Sołectwa Gminy Głuchołazy rok 2016 mogą uznać za udany. Pozyskane fundusze jak również środki własne, a w wielu przypadkach dodatkowe wsparcie finansowe Gminy pozwoliły na realizację zamierzonych przedsięwzięć. Podsumowanie tych działań oraz plany na 2017 rok były głównym tematem spotkania zorganizowanego w dniu 12 stycznia 2016 roku przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego przy współudziale Sołtysa i

Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz o  uzupełniającym naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów.

W  związku z_wygaśnięciem  dwóch mandatów radnych  w Miejskiej Radzie Seniorów Burmistrz Głuchołaz ogłasza  uzupełniający nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów

Uzupełniający nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia tj. od

W związku z wystąpieniem na terenie województwa opolskiego  tj. w  powiatach Kędzierzyńsko - Kozielskim i Namysłowskim, wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 zwracam się zprośbą o zwrócenie szczególnej uwagi w czasie wykonywania obowiązków służbowych na przypadki podejrzeń występowania ptasiej grypy. Wszystkie zaobserwowane przypadki należy zgłaszać do powiatowych lekarzy weterynarii lub lekarza weterynarii prywatnej praktyki.


W załączeniu przesyłam informację dla hodowców drobiu minimalizującą  ryzyko przeniesienia wirusa. Informacją proszę przekazywać znajomym osobom, które mają w swoich gospodarstwach drób i inne ptaki.

Więcej

Miejska Rada Seniorów to najmłodsze ciało doradcze, choć jej Radni posiadają doświadczenie i mądrość wartą wysłuchania. Młodzieżowa Rada Miejska działająca spontanicznie i bez przeliczania kosztów własnych posiada wartość, która sprawia, że wypada im wszystko czyli młodzieńczy entuzjazm. I właśnie te dwa „ciała doradcze” na zaproszenie Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego

Więcej

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków  „Zabytek Zadbany". Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Celem konkursu jest

Więcej

W czasie trwania wyjątkowego okresu jakim jest czas bożonarodzeniowy, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w wyjątkowych spotkaniach na terenie całej Gminy Głuchołazy. Przy wspólnym stole, przygotowanym na plebani przy kościele parafialnym pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach w dniu 8 stycznia 2017 roku zasiedli przedstawiciele Związku Sybiraków, Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Wspólna kolęda, przełamanie się opłatkiem i

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie  – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

więcej

 Więcej

          Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem środków finansowych z funduszu pracy na wsparcie zatrudnienia w Twojej firmie w 2017 roku nie zastanawiaj się tylko przyjdź. 16 stycznia 2017 roku o godz. 15.30 na sali posiedzeń (pokój nr 24) Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Rynek 15, odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Przekazana na spotkaniu wiedza może być impulsem, który pozwoli na rozwój Twojej firmy. Przyjdź, zapoznaj się i skorzystaj.

 

Więcej 

W dniu 5 stycznia 2017 roku Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głuchołazach Edward Szupryczyński o godz. 9.00 otworzył pierwsze w 2017 roku posiedzenie. W skład Zarządu wchodzą prezesi jednostek OSP działających na terenie Gminy Głuchołazy. Na posiedzeniu określono plan działań na rok 2017. Najważniejsze, zaplanowane przedsięwzięcia na ten rok to

Zarządzenie Nr 888 PR.211.2017

Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy

więcej

 MRJ

Podjęte przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego starania zmierzające do utrzymania Głuchołaskiej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (GBKM) w 2017 roku zostały uwieńczone podpisaniem umowy o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Dzięki uchwaleniu budżetu gminnego na 2017 rok przez

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.