Aktualności

 

Więcej

Można powiedzieć że to najbardziej uśmiechnięte zawody kolarskie jakie odbywają się na terenie Gminy Głuchołazy, a w całym roku kalendarzowym jest ich nie mało. 21 kwietnia 2018 roku na terenie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Głuchołazach odbyła się I Edycja Grand Prix MTB Kids Order Uśmiechu. Nazwa imprezy zobowiązuje i takiej ilości

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 Więcej

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w dniu 19 kwietnia 2018 roku wspólnie z gościem zaproszonym Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim podsumowali program pn. „Zbiorowe żywienie przedłuża istnienie”. Wydarzenie to odbyło się w siedzibie UTW zlokalizowanej w Centrum Kultury w Głuchołazach. W ramach wymienionego projektu przez

 Więcej

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od co najmniej miesiąca. Trudno zliczyć liczbę osób, które zaangażowały się w organizację Konferencji Pszczelarskiej na temat „Chorób i zakażeń pszczół”, której główny ciężar organizacyjny udźwignęło Miejsko - Gminne Koło Pszczelarzy w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński

Więcej

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Więcej 

Dzisiejszy dzień (14 kwietnia 2018 roku) to w Gminie Głuchołazy prawdziwe święto miłości. Siedem par małżeńskich mieszkających w naszej gminie zostało odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy wręczył jubilatom Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo:

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWA NIA ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE

lista

 

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Senior w obiektywie, obiektyw w ręce seniora”

więcej

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

  • Nazwa zadania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
  • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 30.000 zł

więcej

Więcej

 Za oknem obserwujemy już wiosnę, która z dnia na dzień nabiera coraz żywszych kolorów i aż się chce wyjść na górski spacer. Przyjemnie jest spacerować wśród zieleni, ciesząc się czystością powietrza jednak nie można tego powiedzieć o czystości szlaków, leśnych duktów i górskich potoków. Grupa zapaleńców z Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz (TPG) postanowiła to zmienić. Zyskując sprzymierzeńców w postaci

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ  o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

więcej

 

Więcej

Rejon Gór Opawskich, tak atrakcyjny turystycznie jest również dobrze znany w środowisku polskich szachistów. Od siedemnastu lat przyjeżdża czołówka polskich zawodników uprawiających tę królewską grę, których oprócz pasji do szachów łączy zamiłowanie do munduru. Tegoroczna siedemnasta edycja zawodów odbyła się przy