DSC01117

Głuchołaskie Publiczne Przedszkole nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach obchodzi w czerwcu 2017 roku jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia. I pomimo, że to nie ten sam budynek, że zmieniała się cyklicznie kadra pedagogiczna i kierownicza, zmieniały się czasy - w tym miejscu głuchołaskie dzieci znajdowały opiekę, edukację i zabawę. Dlatego w dniu 10 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości obchodów 70-tej rocznicy powstania placówki. W uroczystościach wziął udział Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. O godz.

11.00 w kościele gimnazjalnym w Głuchołazach odbyła się uroczysta msza święta odprawiona przez ks. proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca w Głuchołazach  Edwarda Cichonia. Następnie na sali widowiskowej w Centrum Kultury w Głuchołazach dyrektor placówki Marzena Zyśk przypomniała początki placówki, wspomniała o dyrektorach i nauczycielach, którzy włożyli swój wkład w wychowanie dzieci. Przy tej okazji były gratulacje i prezenty. Roman Sambor wręczył Pani dyrektor list gratulacyjny oraz sprzęt komputerowy w postaci laptopa, który z pewnością przyda się w pracy. I wreszcie odbyła się gala, w której zaprezentowali się wychowankowie przedszkola wraz z rodzicami. Przygotowany na tę okoliczność program artystyczny powodował wśród widowni na przemian radość i wzruszenie. Dopracowane stroje małych artystów, podkłady muzyczne oraz układy taneczne złożyły się na piękne widowisko, z którego dumne były przedszkolaki, panie nauczycielki nauczania przedszkolnego i rodzice przedszkolnych artystów. Uwieńczeniem tego wielkiego wydarzenia był festyn rodzinny zorganizowany na terenie placówki. Atmosfera oraz przygotowane przez organizatorów atrakcje na pewno zapadną w pamięci wszystkich uczestników tego wydarzenia.  Ale początki były niełatwe jak czasy, w których powstawała placówka.  W 1947 roku siostry zakonne zgromadzenia św. Karola Boromeusza widząc narastającą potrzebę opieki nad dziećmi ludności napływowej podjęły się obowiązku jej sprawowania. Zaadaptowane pomieszczenia mieszkalne, usytuowane na parterze budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 6 stanowiły w okresie początkowym bazę lokalową. Lata 50-te przyniosły korzystne zmiany dla placówki w postaci nowej lokalizacji w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4, w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Dzięki fantastycznym warunkom i atmosferze, które tworzą, i o które dbają pracownicy placówki całe pokolenia młodych głuchołazian w tym przedszkolu przeżywały i przeżywają piękne chwile. Tu nawiązują pierwsze znajomości, które często przeradzają się w przyjaźń na całe życie. Dzięki prowadzonym przez kadrę pedagogiczną zajęciom maluchy odkrywają w sobie talenty przeradzające się w okresie późniejszym w pasję rozwijaną przez całe dorosłe życie. W chwili obecnej w placówce opieka i edukacja dzieci realizowana jest w sześciu grupach (oddziałach) wiekowych, którymi pod kierownictwem dyrektor przedszkola Pani Marzeny Zyśk opiekuje się dwudziestoczteroosobowa kadra. Przedszkole z uwagi na bardzo dobrą opinię w społeczności Głuchołaz jest popularną placówką, a podejmowane przez kadrę przedsięwzięcia podnoszą poziom opieki i rozwoju każdego malucha. Sprzyja temu otoczenie budynku w postaci pięknego ogrodu z bezpiecznymi urządzeniami do zabawy dla dzieci. W budynku dla podopiecznych przeznaczono estetyczne pomieszczenia w których funkcjonują kolorowe kąciki zabaw, mini salki komputerowe oraz sprzęt RTV i pomoce dydaktyczne. Podejmowane przez kadrę inicjatywy uczestnictwa w ogólnokrajowych programach, nawiązywanie współpracy z innymi również zagranicznymi placówkami przedszkolnymi sprawia, że oferta Publicznego Przedszkola nr 1 im. „Bajka” w Głuchołazach jest atrakcyjna i aktualna. Życzymy kierownictwu i kadrze przedszkola samych sukcesów oraz kolejnych siedemdziesięciu lat pracy nad ukształtowaniem charakteru młodych Polaków.