DSC01780

Mieszkańcy Gminy Głuchołazy wspólnie z Burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim gościli w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców zaprzyjaźnionego Związku Gmin Nieder Olm z Niemiec. Ta trwająca od dwudziestu jeden lat wymiana doświadczeń oraz płaszczyzna wzajemnego wsparcia stanowiła podstawę ponownego spotkania się, tym razem na terenie

Gminy Głuchołazy. Nawiązane na kanwie tej współpracy przyjaźnie pomiędzy mieszkańcami tak odległych od siebie jednostek samorządowych trwają pomimo rokrocznej próby czasu.  Polską gościnność, a przy tym walory polskiej kuchni miały okazję zaprezentować członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Sami Sobie z Wilamowic Nyskich.  Oprócz zaprezentowania szanownym gościom walorów turystycznych naszej gminy i nie tylko odbyły się spotkania robocze dotyczące kierunków dalszej współpracy. Określono jej wielopłaszczyznowy charakter, w którym poruszone zostaną elementy wymiany kulturowej oraz poruszone zostały aspekty socjalne. Tegoroczna wizyta gości z Niemiec otworzyła trzecią dekadę współpracy, która owocuje z roku na rok nowymi kontaktami. Zarówno mieszkańcy Nieder Olm jak i Gminy Głuchołazy wysuwają podobnie sformułowany wniosek, w którym brak jest nuty zwątpienia w pielęgnowaną przyjaźń. Pomimo niesprzyjającej do końca pogody zarówno strona Nieder Olm jak i władze naszej gminy uznały wizytę za owocną i bez wątpienia dojdzie do kolejnej w 2018 roku.