Harmonogram odbioru odpadów MIASTO (Lipiec - Grudzień 2017):

1. Zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania
2. Zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów GMINA (Lipiec - Grudzień 2017) - harmonogram do pobrania