Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej