DSC03521

 

Przedstaw swoją opinię, zaproponuj inne może lepsze pomysły lub oceń przedstawione rozwiązania! Swój głos kieruj na adres uwagi@glucholazy.pl W związku z przygotowanym projektem uchwały „anty smogowej” Sejmiku Województwa Opolskiego prosimy mieszkańców Gminy Głuchołazy o zajęcie stanowiska w związku z

zaproponowanymi rozwiązaniami w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych takich jak węgiel czy drewno. Przedstawione w projekcie propozycje zapewniają znaczną poprawę czystości powietrza w naszej gminie. Projekt uchwały dotyczy w szczególności kotłów - piecy, w których spalane są paliwa dostarczające ciepło do kaloryferów w budynkach oraz ogrzewacze typu kominki, nagrzewnice powietrza. Właściciele tych instalacji powinni mieć możliwość wykazania, że ich piece spełniają określone uchwałą standardy emisyjne, zgodne z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Planowany termin wprowadzenia uchwały w życie to 1 listopada 2017 roku. Wszystkie instalacje, które będą zakładane po tej dacie powinny spełniać wymogi rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Właściciele urządzeń już zainstalowanych mają określony czas na dostosowanie ich do nowych wymogów.

1. Kotły, które wyprodukowano przed 01.01.2008r. będzie można eksploatować do 31 grudnia 2021 r.,

2. Kotły, które wyprodukowano w okresie od 01.01.2008r-31.12.2012r. muszą zostać wyłączone z użytku do 31 grudnia 2023 r.,

3. Kotły, które wyprodukowano po dniu 01.01.2013r. muszą zostać wyłączone z użytku do 31 grudnia 2025 r.

4. Kotły, które spełniają wymagania dla klasy 3 lub klasy 4 muszą zostać wyłączone z użytku do 31 grudnia 2027 r.

5. Użytkownicy kominków lub nagrzewnic mogą je eksploatować do 31 grudnia 2029 r., chyba że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. oraz zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu.

Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

W projekcie uchwały znalazły się także ograniczenia dotyczące paliw stałych. Na terenie województwa opolskiego planowany jest zakaz spalania:

- mułów i flotokoncentratów węglowych ,

- węgla brunatnego oraz paliw stałych przygotowywanych z wykorzystaniem tego węgla,

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0–3 mm wynosi powyżej 15%,

Dodatkowo informujemy, że Gmina Głuchołazy przewidziała na rok 2018 środki finansowe w postaci dotacji celowej dla właścicieli nieruchomości na wymianę systemów grzewczych. Zasady i warunki uzyskania wymienionego wsparcia określone zostaną w najbliższym czasie.

 

Przedstawiamy Państwu link do projektu uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Opolskiego.