00  kopia

Głuchołaski Klub Sportowy (GKS Głuchołazy) rozpoczął w minioną sobotę (12.08.2017) kolejny sezon piłkarski. To otwarcie było szczególne z uwagi na fakt awansu w sezonie 2016/2017 do ligi okręgowej. Z tej okazji Edward Szupryczyński – Burmistrz Głuchołaz wręczył przed meczem na ręce

Prezesa Klubu Ryszarda Lisa „list gratulacyjny” w imieniu Samorządu Gminy Głuchołazy oraz kwotę 2 tyś. zł na zakup kompletów strojów sportowych. Działająca przy zarządzie klubu Rada Sponsorów GKS-u dołożyła kolejne środki finansowe, dzięki którym zawodnicy i skład trenerski zyskali torby sportowe, dresy oraz koszulki „polo”. W imieniu Prezydium Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej jego członek – Stanisław Czepiel wręczył na ręce prezesa GKS-u puchar oraz sprzęt sportowy. W ponad siedemdziesięcioletniej historii klubu bilans awansów w stosunku do spadków naszego klubu jest korzystny. Od kilku lat odnotowuje się poprawę jakości funkcjonowania GKS-u w środowisku sportowym. Bez wątpienia jest to efekt ciężkiej pracy zawodników, składu trenerskiego oraz działaczy, ale również ma na to wpływ zaplecze logistyczne w postaci murawy, trybun i budynku zapewniającego szatnie i pomieszczenia administracyjno – magazynowe. Całością obiektu zarządza Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach co jednoznacznie wskazuje, że wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem ponosi Dyrektor wymienionej jednostki. Stworzone i utrzymane na wysokim poziomie obiekty sportowe pozwalają na rozwój i coraz lepsze wyniki naszych reprezentantów na arenie wojewódzkiej i krajowej. Oczekując kolejnych awansów życzymy powodzenia w rozpoczętym sezonie rozgrywek piłkarskich 2017/2018.