Wyniki konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii" dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej