IMG 9047 Custom

Kolejna rocznica wybuchu II. wojny światowej stała się okazją do zorganizowania spotkania przedstawicieli związków kombatanckich i sybiraków z terenu naszej gminy. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 1 września 2017 roku zaprosił na to spotkanie osoby, które

skrywają w zakamarkach swej pamięci wspomnienia tamtych dni. Byli również Ci, których rodzice lub dziadkowie opowiadali swoje przeżycia z tamtych wojennych czasów, a o których nie można tak łatwo zapomnieć. Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Głuchołazach zamieniła się na czas trwania tych wspomnień w izbę pamięci. Ale były również weselsze chwile za sprawą oprawy muzycznej, którą zapewnili członkowie Chóru Wrzos przy akompaniamencie Mariusza Lewicza z Centrum Kultury w Głuchołazach. Skromny poczęstunek, wspólnie odśpiewane pieśni patriotyczne oraz garść wspomnień stworzyły specyficzną i nie zapomnianą atmosferę spotkania. Podsumowaniem tego wydarzenia było złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Bohaterów o Wolność Rzeczypospolitej przy ul. Aleja Jana Pawła II w Głuchołazach. Kultywowanie spotkań tego wąskiego grona reprezentującego środowisko senioralne Gminy Głuchołazy pozwala na utrwalanie w świadomości mieszkańców naszego regionu ważnych wydarzeń historycznych, które kształtują kolejne pokolenia polaków.