DSC04455

Malowniczo położone Głuchołazy stały się miejscem jednego z najważniejszych w 2017 roku wydarzeń na Opolszczyźnie dotykającego problematyki ekonomii społecznej czyli II. Opolskie Targi Ekonomii Społecznej Głuchołazy 2017 (OTES). Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński,

Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu Adam Różycki. W dniu 2 września 2017 roku plac przy ul. Moniuszki w Głuchołazach zamienił się w swoisty kiermasz, na którym prezentowały się różnorodne podmioty działalności gospodarczej. Ich zasadniczym celem w prowadzonej działalności jest jak największe zaangażowanie lokalnych społeczności. Ekonomia społeczna to system przedsiębiorstw i organizacji oraz właściwych im uregulowań prawnych, mających na celu wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obejmuje stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej oraz inne formy organizacyjne, które angażują się w życie społeczności lokalnej. Stąd obecność na targach nie tylko głuchołaskich podmiotów, ale również z Opola, Byczyny, Branic, Kędzierzyna Koźla, Nysy, Prudnika i innych miast. W ramach tego przedsięwzięcia w Centrum Kultury w Głuchołazach odbyło się seminarium pt. „Kształtowanie wizerunku podmiotów Ekonomi Społecznej w przestrzeni publicznej”. Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor otwierając konferencję podkreślił jak wielką rolę odgrywa Ekonomia Społeczna w codziennym życiu lokalnych społeczności. Organizatorzy zaprosili jako prowadzących prelekcje zarówno teoretyków jak i praktyków wśród których znaleźli się min. dr Anna Adamus – Matuszyńska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Majka Lipiak z Agencji Marketingowej „Leżę i Pracuję”, Iwona Caputa z Black Cat Company Iwona Caputa oraz Wojciech Goleński z Uniwersytetu Opolskiego – Wydział Ekonomiczny. Po części teoretycznej przyszedł czas na prezentację zaproszonych podmiotów, która miała miejsce na wymienionym kiermaszu. Uczestnicy wydarzenia mogli zapoznać się ze smakami regionalnych przysmaków, wśród których znalazły się tzw. „Cepeliny” wykonywane przez Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich z Nowego Lasu czy „Gołąbki z kaszą gryczaną” wykonywane przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków „Sami Sobie” z Wilamowic Nyskich. Jednak największym wydarzeniem kulturalnym, towarzyszącym OTES były koncerty muzyczne głuchołaskich zespołów, nyskiej formacji muzycznej „Horyzont” oraz gwiazdy wieczoru grupy „Lombard”. Najbardziej wytrwali fani muzyki mogli usłyszeć takie przeboje jak „Szklana Pogoda” czy „Przeżyj to sam”. Dzięki wymienionym gwiazdom impreza zapadnie w pamięci wszystkich uczestników wydarzenia oraz mieszkańców Głuchołaz.