DSC05426

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 września 2017 roku w imieniu Samorządu Gminy Głuchołazy skierował do Rolników, Rady Sołeckiej, Sołtysa oraz Mieszkańców Biskupowa list, w którym podziękował wszystkim za całoroczny trud rolniczy. Ponadto z treści listu możemy wyczytać, że tegoroczne święto dziękczynienia za udane zbiory, to czas odpoczynku i

radości. Czas ten jest wspaniałą okazją do złożenia wszystkim rolnikom wyrazów szacunku za ciężką pracę, dzięki której wszyscy możemy korzystać z dobrodziejstw ziemi, a na naszych stołach obecny jest najważniejszy symbol dożynek – chleb. Uroczystości rozpoczęła msza św. odprawiona w Biskupowie, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Mariana Wanke. Zgodnie z tradycją przygotowana przez Koło Gospodyń Wiejskich Korona Dożynkowa pozostała w kościele, a uczestnicy święta pod przewodnictwem Starościny Dożynek Janiny Marzarskiej i Starosty Dożynek Wiesława Węgrzyna przenieśli się na miejscowe boisko sportowe. Oficjalną część uroczystości poprowadził mieszkaniec Biskupowa, Radny Rady Miejskiej w Głuchołazach Ryszard Udziela. Wśród gości zaproszonych znaleźli się: reprezentujący Burmistrza Głuchołaz Sekretarz Miasta Głuchołazy Piotr Wierzbicki oraz Radny Powiatu Nyskiego Jerzy Dunaj. Przedstawiono wyniki konkursu "Na najpiękniejsze obejście wokół domu". Ufundowane przez Ryszarda Udzielę nagrody przypadły Państwu Teresie i Janowi Wolarz oraz rodzinom Państwa Kanarskich i Państwa Gorzola. Na świetlicy wiejskiej goście zaproszeni mieli okazję skosztować potraw przygotowanych przez Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Biskupowie. Natomiast na boisku zabawę taneczną do której przygrywał zespół "Faraon" rozpoczęły konkursy dla najmłodszych, które poprowadziły Panie Małgorzata Morowiec i Alicja Udziela. Zabawa sołecka trwała do późnych godzin nocnych co sprzyja integracji tej małej społeczności sołeckiej.