W związku z wygaśnięciem mandatu radnego w Miejskiej Radzie Seniorów

Burmistrz Głuchołaz ogłasza uzupełniający nabór na członka Miejskiej Rady Seniorów.

Uzupełniający nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia tj. od dnia 5 lutego 2018r. do dnia  9 lutego 2018r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach).

Formularze zgłoszeniowe kandydatów dostępne są na stronie internetowej Urzędu :  kliknij tu

 

oraz w Wydziale Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach (pok. Nr 11, I p.)