Wykaz osób których kandydatury zostały zgłoszone zgodnie

z Ogłoszeniem Burmistrza Głuchołaz o naborze uzupełniającym do Miejskiej Rady Seniorów.

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa podmiotu zgłaszającego /jeżeli występuje/

Krótka charakterystyka kandydata – opis doświadczenia i umiejętności

1

ZOFIA JUREK

XXX

Pani Zofia Jurek należy do Klubu Seniora „Wichrowe wzgórze”

 

Zgodnie z punktem 8 ogłoszenia Burmistrza Głuchołaz o uzupełniającym naborze kandydatów na członka Miejskiej Rady Seniorów, w sytuacji zgłoszenia tylko jednego kandydata, nie ma konieczności przeprowadzenia spotkania wyborczego i wyborów członka do Miejskiej Rady Seniorów, a zgłoszonego kandydata: Panią Zofię Jurek uznaje się za wybraną do Miejskiej Rady Seniorów.

Gratulujemy  nowo wybranej Radnej Miejskiej Rady Seniorów