DSC05004
ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 15 lutego 2018 roku (czwartek) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.

5. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.

6. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Głuchołazach.

7. Rozpatrzenie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach.

8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Szul