W związku z realizacją „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032”, 

Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.  

Nabór wniosków będzie trwał od 1 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.

więcej