dsc04113

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów ustanowienia Orderu Uśmiechu zwołał na dzień 7 marca 2018 roku spotkanie robocze. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej działalności osób, które zadeklarowały udział w tym przedsięwzięciu. Stan prac jest satysfakcjonujący i

pozwala założyć, że przyjęte dwa terminy tj. jeden na przełomie maja i czerwca oraz we wrześniu są jak najbardziej realne. W podsumowaniu realizowanych zadań ustalono, że dotrzymano terminy, w których należało złożyć wnioski o pozyskanie środków finansowych na wydarzenia kulturalno – sportowe. Ponadto opracowano regulamin konkursu literackiego skierowanego do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Gminy Głuchołazy o tematyce poświęconej Kawalerom Orderu Uśmiechu. Opracowany przez Barbarę Reszkę tekst stanowić będzie tzw. bazę dla dzieci, które przystąpią do konkursu i dopiszą swoją wersję bajki o wybranym Kawalerze Orderu Uśmiechu. W regulaminie podanych jest jako podpowiedź 50 nazwisk osób odznaczonych tym zaszczytnym medalem, ale jak podają organizatorzy można wybrać innych kawalerów, a jest ich ponad tysiąc. O kolejnych spotkaniach i ich wynikach będziemy Państwa informować.