billbordy 2018 www

Miło nam Państwa poinformować, że trzy firmy funkcjonujące na terenie Gminy Głuchołazy podpisały Porozumienia Partnerstwa dotyczące realizacji projektu pod nazwą "Pracuj w powiecie nyskim". Wymienione firmy to: HLT sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach; Branda sp. z o.o. Rezydencja dla Seniorów "Złote Borki" w Jarnołtówku oraz Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o. z Głuchołaz. Dwie pozostałe strony

porozumienia to Starosta Nyski Czesław Biłobran oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Celem wymienionego projektu jest zabezpieczenie potrzeb kadrowych pracodawców powiatu nyskiego przystępujących do jego realizacji. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w imieniu Starosty Nyskiego poprzez indywidualne podejście do potrzeb firmy przeprowadzi proces rekrutacji i selekcji pracowników odpowiadających przedstawionemu przez pracodawcę profilowi kandydatów. Burmistrz Głuchołaz zapewni szeroko rozumianą promocję projektu poprzez wykorzystanie posiadanych narzędzi takich jak social media, lokalna prasa czy strona internetowa. Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem www.pup.nysa.pl .