Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

  • Nazwa zadania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
  • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 30.000 zł

więcej