Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego - więcej informacji