Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne.

 

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie Działalności Gospodarczej na Obszarach Wiejskich.

informacja o spotkaniach

program spotkań