dsc01021

Mija kolejna edycja programu gminnego, w ramach którego przy współpracy z Czechami, uczniowie klas drugich szkół podstawowych uczestniczyli w kursie nauki pływania. Program, stanowiący inicjatywę Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego realizowany był na krytej pływalni w Czeskiej Wsi. Bezpieczny przewóz dzieci do wymienionego obiektu  prowadzony był wspólnie przez

polskiego i czeskiego przewoźnika. Cykliczny, coroczny program nauki pływania pozwolił na wpojenie uczestnikom podstawowych zasad związanych nie tylko z pływaniem, ale również z zachowaniem bezpieczeństwa na obiektach wodnych. To już jedenasty rok nauki pływania. W pierwszych latach programu w kursie nauki pływania uczestniczyło od 200 do 250 uczniów w roku szkolnym. Obecnie w dziesięciu 60-cio minutowych zajęciach prowadzonych przez czeskich instruktorów przy współpracy z nauczycielami Gminy Głuchołazy uczestniczyło 67 uczniów z dwóch szkół podstawowych miejskich, których organem prowadzącym jest Gmina Głuchołazy oraz jednej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie. Zajęcia zakończyły się sprawdzianem zdobytych umiejętności i wręczeniem dyplomów oraz słodkiej niespodzianki. Jak corocznie cały program sfinansowany został z budżetu Gminy. Koordynatorem wyjazdów dzieci na kurs nauki pływania był Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.