aleksandrowka

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przed chwilą podpisał akt notarialny na mocy którego Gmina Głuchołazy nabyła na własność budynek prewentorium dziecięcego w Jarnołtówku zwanego Aleksandrówką. Jest to element porozumienia Gminy Głuchołazy z Powiatem Nyskim. Nabycie przez Gminę Głuchołazy budynku Aleksandrówki otwiera drogę do powrotu lecznictwa sanatoryjnego dzieci w Jarnołtówku, które będzie organizowane przez powiat.