dsc02886

Całoroczna praca oparta o systematyczne przyswajanie wiedzy, wzorową postawę uczniowską i nie rzadko bardzo dobre wyniki w różnych dziedzinach zmagań znalazły w dniu dzisiejszym swój finał. 20 czerwca 2018 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Andrzejem Frankiewiczem, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Szymonem Pleszczakiem oraz Przewodniczącym Komisji Kultury i Oświaty przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Jackiem Wanickim wręczył uczennicom i uczniom z Gminy Głuchołazy stypendia. Przed wyróżnieniem najlepszych uczniów imprezę uświetnił występ dziecięcych zespołów tanecznych reprezentujących Akademię Tańca i Śpiewi "Ingenium" z Nysy. W programie zaprezentowały się grupy taneczne: "Bohaterowie"; "Stars"; "Angels" i "Impuls". Z inicjatywy Burmistrza po raz szesnasty odbyła się uroczystość wyróżnienia uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wyniki w nauce tj. średnią ocen 5,0 i powyżej oraz wzorowe zachowanie. 148 uczniów z Gminy Głuchołazy, w tym 72 uczniów ze szkół podstawowych i 76 uczniów z gimnazjów, otrzyma stypendium za wysokie wyniki w nauce w wysokości 248 zł. Oprócz nagrody finansowej wyróżnieni uczniowie otrzymali ufundowane dla wszystkich dzieci przez Burmistrza Głuchołaz listy gratulacyjne, medale oraz talony na lody, które są do zrealizowania w kawiarence „Grażynka” w Głuchołazach przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Uczniom ze szkół prowadzonych przez Stowarzyszenia stypendia za wyniki w nauce ufundowały zarządy stowarzyszeń. Organizatorzy wydarzenia czyli Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach zapewniają, że osoby, które zostały wyróżnione, a z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w uroczystej gali, przyznane stypendium, list gratulacyjny, medal i talon na lody mogą odebrać w Wydziale Oświaty Urzędu miejskiego w Głuchołazach. Siedziba wymienionego wydziału mieści się w Głuchołazach przy ulicy Andersa 4. Uczniom i rodzicom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do sukcesów młodzieży gratulujemy wspaniałych wyników w nauce, a na zbliżające się wielkimi krokami wakacje życzymy miłego i bezpiecznego wypoczynku.