billbordy 2018 www

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o organizację robót publicznych 

Termin składania wniosków: od dnia 19.06.2018 r. do wyczerpania środków

Okres trwania robót publicznych: do 3 miesięcy.

Okres zatrudnienia po robotach publicznych: minimum 30 dni

Wysokość refundacji:  90 % kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne (jednak nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2100 zł ). W ramach programu mogą zostać zatrudnione wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne (osoby zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat) oraz osoby bezrobotne po 45 roku życia  zakwalifikowane do II profilu pomocy.  Osoby bezrobotne tylko raz w roku mogą być kierowane na roboty publiczne. W przypadku złożonych wniosków o organizację robót publicznych, w których planowane jest zatrudnienie dwóch lub więcej osób, data końca musi być jednakowa.  Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i zakresem wykonywania prac. Szczegółowych informacji udziela:

Marcin Kardela  Specjalista ds. programów

m.kardela@pup.nysa.pl

pok. 24 II piętro

tel. 77 4489905