3101 

Dobrze wyszkolana kadra nauczycielska to najcenniejszy zasób szkoły. Jednak dla rozwoju każdego nauczyciela ważnym jest nie tylko utrzymanie wiedzy na wysokim poziomie, ale również nieustające poszerzanie horyzontów, szukanie inspiracji do zainteresowania uczniów swoim przedmiotem, a także szukanie nowych metod nauczania. Gwałtowne poszerzenie się możliwości dokształcania nauczycieli w tych kierunkach pojawiły się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zagraniczne szkolenia pozwalają

uczestnikom na pogłębienie znajomości języków obcych, innowacyjnych form doskonalenia oraz nowoczesnych i nowatorskich metod nauczania. Ponadto uzyskane indywidualne korzyści przekładają się bezpośrednio na podniesienie jakości nauczania w szkole. Dla tego właśnie kadra nauczycielska Publicznej Szkoły Podstawowej w Głuchołazach im. Józefa Wybickiego od czerwca 2016 roku rozpoczęła pracę nad projektem Erasmus+ pn. "Zastosowanie metody CLIL w nauczaniu przy wsparciu nowoczesnych technologii ICT kluczem rozwoju współczesnej szkoły". Wszystkie szkolenia finansowane są z funduszy europejskich, jednak w początkowej fazie współpracy potrzebny był wkład własny w wysokości 20% wartości przedsięwzięcia. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zabezpieczył finanse, które umożliwiły przystąpienie do wymienionego projektu. Koordynatorem szkolnym jest nauczyciel języka angielskiego Pani Alicja Jarzycka. Podjęte przez nią działania w ramach programu Erasmus+ umożliwiły nauczycielom tej szkoły uczestnictwo w cyklu szkoleń zorganizowanych poza granicami Polski. Pierwsze z nich odbyło się w dniach od 1 do 12 sierpnia 2016 roku w miejscowości Leeds w Anglii. Wzięli w nim udział Ewa Brzozowska, Alicja Jarzycka, Elżbieta Kozdraś, Agnieszka Podkowska, Joanna Zych oraz Tomasz Łacny. Szkolenie pn. "Zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu" pozwoliło jego uczestnikom nie tylko zapoznać się z metodą opartą na nauczaniu przedmiotu w języku angielskim, ale również zdobyli nowe doświadczenia i ciekawe metody nauczania poprawiając jednocześnie umiejętności komunikacji w tym języku. Kolejne szkolenie odbyło się w dniach od 13 do 18 lutego 2017 roku w Barcelonie w Hiszpanii. W szkoleniu pod nazwą „The best Social Media and Web Solutions for the Classroom” wzięły udział Elżbieta Kozdraś, Ewa Brzozowska, Alicja Jarzycka, Jolanta Midor, Elwira Sanowska i Joanna Zych. Uczestniczki kursu zapoznały się z nowymi narzędziami dostępnymi na platformach internetowych oraz ciekawymi programami. Całość zagadnień szkoleniowych prowadzona była w języku angielskim. Kontynuacją tego szkolenia będzie zaplanowana na miesiąc marzec 2017 roku konferencja, na której kursantki podzielą się pozyskaną wiedzą z całym gronem pedagogicznym PSP nr 2 w Głuchołazach. Konferencja ukierunkowana będzie na rozpowszechnienie metody CLIL na podstawie pokazowej lekcji przyrody. Na lekcji matematyki podjęto już próbę wykorzystania programów „quizizz” i „studystack” do powtarzania tabliczki mnożenia. Ukończenie wymienionych kursów dało uczestnikom możliwość nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania, nawiązania kontaktów z nauczycielami z innych krajów Unii Europejskiej, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz poszerzenia swoich horyzontów. Będzie to miało bezpośredni wpływ na poziom przekazywanej wiedzy młodym pokoleniom.