Celem projektu jest wsparcie 100 rodzin/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność zawodową jest opieka nad małym dzieckiem.

więcej