41 

Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Wilamowic Nyskich nie mógł przejść niezauważony. W dniu 8 marca 2017 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem na sali świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania za wytrwałość w ciężkiej pracy. Wśród gości zaproszonych był również

Wicemarszałek Województwa Opolskiego Antoni Konopka oraz Starosta Nyski Czesław Biłobran. Uroczystość została również muzycznie ubarwiona przez występ głuchołaskieg zespołu wokalno - instrumentalnego "Pół na pół". Wyrobiona wysoka marka Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowic Nyskich to efekt ciężkiej pracy kilku pokoleń kobiet z tego sołectwa. Niepozorna, leżąca zupełnie na uboczu Gminy Głuchołazy wioska, jest znanym ośrodkiem krzewienia kultury ludowej poprzez wyrabianie wysokiej jakości potraw, które gościły na wielu krajowych i zagranicznych stołach. To także promowanie Gminy Głuchołazy w Województwie Opolskim oraz w całym kraju. Działalność KGW, to również nieustające dostosowywanie się do nowych, bardzo szybko zmieniających się warunków naszej rzeczywistości. Dlatego podtrzymując słowa uznania i podziękowań wyrażone przez Burmistrza Głuchołaz życzymy kolejnych pięćdziesięciu lat działalności. Foto Krzysztof Miśniakiewicz.