Wynik badania opinii mieszkańców Gminy Głuchołazy dotyczącej usytuowania krytej pływalni w Głuchołazach dostępny tutaj.