Szczegółowe informacje dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej