Szczegółowe informację dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.