Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego tj. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.