DSC05009

W ostatnim tygodniu Starosta Nyski pozyskał ponad 1.300 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch programów:

• program regionalny, który realizowany będzie w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz powiatowymi urzędami pracy w województwie. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia blisko 70 bezrobotnym kobietom w postaci zatrudnienia subsydiowanego, staży, szkoleń,  a także wspomóc  pracodawców w tworzeniu  nowych miejsc pracy dla uczestniczek programu,

• program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus. Dzięki temu programowi pracę w ramach robót publicznych uzyska blisko 90 osób bezrobotnych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie – www.pup.nysa.pl,

Pracodawcy i osoby zainteresowane udziałem w programach proszę o kontakt z Teresą Rymarz  tel. 77 448 99 24, e- mail t.rymarz@pup.nysa.pl