DSC03439 

Dzięki przychylności pracowników Centrum Informacji Turystycznej w Jeseniku uzyskaliśmy informację o wystąpieniu przejściowych trudności w ruchu samochodowym na drodze relacji Jeseník - Šumperk przez Červenohorské Sedlo. Utrudnienia występować będą w dniach od

3 maja do 9 czerwca 2017 roku. Zarządca dróg wyznaczył objazd dla ruchu kołowego, który przebiegać bedzie jak w latach poprzednich. Z Šumperka do Jeseníka kierowcy pojadą przez Kopřivnou, Hanušovice – drogą nr II/446, Brannom, Ostružnom, Ramzovom, Lipovou-lázně – drogą numer II/369 i dalej do Jeseníka – drogą nr I/60. Objazd na kierunku z Jeseníka do Šumperka przez Velke Losiny jest taki sam jak w przeciwną stronę. Wyjątek stanowi konieczność przejazdu w Jindřichově na drogę numer III/369 przez Pusté Žibřidovice i Žárovou do Velkých Losin. Długość objazdu Šumperk - Jeseník wynosi ok. 47 km. Na wskazanej trasie objazdowej występuje przejazd kolejowy o wysokości 3,9 m w miejscowości Ostružná. Objazd dla aut o wysokości powyżej 3,9 m wyznaczono przez Bělé pod Pradědem kierując się drogą nr II/450, a następnie drogą nr II/451 do Vrbna pod Pradědem i dalej do Nových Heřminov, gdzie trasa nr II/451 łączy się z trasą numer I/45, prowadzącą do miejscowości Bruntál. Z Bruntála objazd wytyczono do miejscowości Šumperk drogą nr I/11, natomiast od miejscowości Rapotín dalej trasą numer I/44. Powrotna trasa do Jesenika została wytyczona przez te same miejscowości, a długość objazdu dla aut o wysokości powyżej 3,9 m wynosi ok. 94 km. Te przejściowe utrudnienia spowodowane są koniecznością przeprowadzenia prac drogowych oraz ziemnych związanych z regulacją cieków wodnych.