DSC09194 

To jedno z haseł jakim organizatorzy czyli Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie przywitali uczestników II Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pn. „Akademia Jana Brzechwy”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV – VI szkól podstawowych z naszej gminy. Nauczycielki prowadzące Panie Magdalena Kwit i Joanna Sobków wprowadziły uczestników w konkurs, który poprzez zabawę edukował młodych czytelników z szkół podstawowych w

Bodzanowie, Polskim Świętowie, Jarnołtówku, Gierałcicach i Nowym Świętowie. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało jury w składzie Irena Brańka (emerytowany nauczyciel języka polskiego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie) Małgorzata Osiadły – pracownik Miejskiej i Gminnej Publicznej Biblioteki z Głuchołaz oraz Magdalena Kwit z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie. Z uwagi na drużynowy charakter zmagań, każda ze szkół mogła wystawić do rywalizacji tylko jeden zespół. Konkurs podzielono na cztery części. Uczestnicy na otwarcie rozwiązywali indywidualnie test z zakresu twórczości Jana Brzechwy. Następnie już w zespołach przeprowadzono zabawę w 10 sekund. Polegała ona na udzieleniu zespołowej odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu tytułowych 10 sekund. W kolejnej konkurencji organizatorzy postawili zadania przed uczestnikami polegające min. na połączeniu wiedzy o twórczości i biografii Jana Brzechwy z czynnościami manualnymi czy wylosowanymi rekwizytami. Uwieńczeniem zmagań był mini konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy, w którym nagrodę przyznawała publiczność. Najlepszym recytatorem okazał się Jakub Brandys z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica. W ogólnej klasyfikacji najlepszą drużyną okazał się zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie, drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jarnołtówek. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie. Postawione przez organizatorów cele organizacyjne tj. rozbudzenie pasji i zainteresowań czytelniczych, popularyzacja wśród uczestników twórczości Jana Brzechwy czy kształtowanie umiejętności współpracy w zespole zostały osiągnięte. Wysoki poziom wiedzy uczestników potwierdza zasadność organizacji podobnych imprez dlatego konkurs organizowany przez grono pedagogiczne z Nowego Świętowa ma szansę zapisać się w kalendarzu imprez gminnych jako impreza cykliczna.