Aktualności

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2018 r.

Wysokość środków w budżecie Gminy Głuchołazy, przewidzianych na realizację wyżej wymienionego zadania to kwota: 18.000,00 zł (słownie zł: osiemnaście tysięcy 00/100 gr) z podziałem na następujące miejscowości

więcej

W związku z realizacją „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032”, 

Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.  

Nabór wniosków będzie trwał od 1 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r.

więcej

Więcej

Ponad 40 wystawców, setki ofert pracy, strefa szybkiej rekrutacji, to wszystko czeka na odwiedzających kolejną edycję targów pracy „Partner 2018”. Dodatkowo na targach

Więcej

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2017 jest promocja nowoczesnych

Więcej

Na początku XL Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach odznaczono dwoje mieszkańców Głuchołaz Odznaką Honorową „Za Zasługi Dla Województwa Opolskiego” oraz Medalem "Za zasługi dla Gminy Głuchołazy". Odznaka Honorowa "Za zasługi Dla Województwa Opolskiego jest nadawana przez Marszałka Województwa Opolskiego po

ZARZĄDZENIE NR 1420-PR.322.2018

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia  27 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r. - siatkówka

więcej

 

Więcej

Zmieniające się rozkłady jazdy publicznych środków transportu postawiły mieszkańców Gminy Głuchołazy w trudnej sytuacji, która polega na braku możliwości dojazdu do pracy min. mieszkańców Konradowa. Chcąc rozwiązać ten problem mieszkańcy wymienionej wioski zwrócili się pisemnie do Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego z

bez tytułu
W związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników chcących wziąć udział w szkoleniu,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Nysie, postanowiła rozszerzyć zasięg szkoleń o kolejne gminy powiatu nyskiego.

Więcej

Więcej

Od 04 do 12 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Głuchołazy odbywały się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych – etap gminny. 100 uczniów ze szkół podstawowych wzięło udział w pięciu konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się zwyciężczyni konkursu polonistycznego – Zuzanna Ćwiek

 

Więcej

Od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 02 lutego 2018 r. na terenie Gminy Głuchołazy odbywały się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów – etap gminny. 106 uczniów gimnazjówwzięło udział w dziesięciu konkursach przedmiotowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się:

Więcej

Informuję, że Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o. przy współpracy z partnerem Diabetica sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, realizuje projekt w ramach RPO WO 2014-2020 działanie 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym

ZARZĄDZENIE NR 14134-PR.320.2018
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r.
- siatkówka


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy (DZ. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 2557) z a r z ą d z a m, co następuje:

więcej

Więcej

Twardy orzech do zgryzienia mieli członkowie kapituły "Głuchołaskiej Kozy" za 2017 rok. Spośród 12 pretendentów, którzy otrzymali tegoroczne nominacje trudno było wybrać tę jedną osobę lub stowarzyszenie, które w swej działalności wpłynęło na życie naszej lokalnej społeczności. Wśród zgłoszonych znaleźli się:

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ZDROWE ŻYWIENIE – DŁUŻSZE ISTNIENIE.”

więcej