Aktualności

 

Więcej
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018 r.

 

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

 

 

więcej

 

WięcejZnamy już termin oczekiwanej szczególnie w środowisku głuchołaskich sportowców „Gali młodych olimpijczyków”. 30 stycznia 2018 roku, Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Głuchołazach gościć będzie osoby zaangażowane w działalność sportową na terenie Gminy Głuchołazy. Złożone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związki lub kluby sportowe, Radnych Rady Miejskiej, Komisje Rady Miejskiej oraz Burmistrza Głuchołaz wnioski o

Więcej

Sławniowicka świetlica wiejska, posiadająca wystój świąteczno – noworoczny gościła 17 stycznia 2018 roku przedstawicieli głuchołaskich władz samorządowych oraz sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich. Te rokroczne spotkania pozwalają w trakcie żywej dyskusji określić działania w nowym roku, ale również są podstawą wzajemnego porozumienia. Zebranych gości przywitali wspólnie Sołtys sołectwa Sławniowice Alicja Bryja oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. W trakcie spotkania

Więcej

Aby rozpocząć tę relację od początku musielibyśmy się przenieść do października 2017 roku, kiedy to za sprawą dyrektora Centrum Kultury w Głuchołazach Jana Ćwieka został zarejestrowany głuchołaski sztab organizacyjny 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale nie tylko Centrum Kultury jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głuchołazach była zaangażowana w

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

 

Nowe środki dla pracodawców:

Więcej

Środowe popołudnie 10 stycznia 2018 roku członkowie Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej spędzili na wspólnej sesji, zorganizowanej na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Jak przystało na poważne obrady w wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Wiceburmistrz Roman Sambor, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki oraz

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - treść ogłoszeń dostępna w zakładce Nyskie Księstwo Jezior i Gór lub po kliknięciu tutaj.

Planowane nabory w roku 2018 : więcej

Więcej

Rozgrywany rokrocznie w styczniu, Noworoczny Turniej Badmintona o Puchar Dyrektora GOSiR w Głuchołazach to zawody, które charakteryzują się zdrową, sportową atmosferą. To dzięki niej na niewielkim boisku przedzielonym siatką stają naprzeciw siebie nie tylko mieszkańcy Głuchołaz, ale również Nysy. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, która podkreśla jubileusz pięćdziesięciolecia ustanowienia Orderu Uśmiechu. Dlatego też

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszeniazaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie

przedsięwzięcia 2.2.2

 

promocja kultury i produktówlokalnych

Więcej

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie przywitała nowy rok przedstawieniem jasełkowym. Wśród gości zaproszonych byli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul. Przygotowana sceneria na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich oraz

Więcej
W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja Kultury i Produktów Lokalnych realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej

Są symbole, które z naszym miastem kojarzą się wielu osobą w Polsce. Takim symbolem jest znak graficzny Międzynarodowego Orderu Uśmiechu, który za sprawą mieszkanki Głuchołaz Ewy Chrobak odzwierciedla coś cennego, co dzieci ofiarowują osobom dorosłym za ich działania na rzecz najmłodszych. W 2018 roku mija 50 lat od ustanowienia tego odznaczenia. Dlatego za sprawą Przewodniczącego Komisji

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.01.2018 roku dostępny będzie nowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Przejście do nowego BIPu jest możliwe po kliknięciu w odnośnik w prawym, górnym narożniku strony (ikonka BIP) lub po kliknięciu  - Nowy BIP.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych -przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych

więcej