Aktualności

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Regulamin Konkursu

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy w 2017 r.

więcej

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 29 marca 2017r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

 

  

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie działek nr 761/2, 760/3, 761/59 przy ul. Grunwaldzkiej oraz w rejonie działki nr 897/2 przy ul. Kraszewskiego oraz  do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionej zmiany planu miejscowego.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Informacja o podpisaniu umowy dostępna tutaj.

Więcej 

Poranny wyjazd na Kopę Biskupią, zorganizowany przez Głuchołaski Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego (PTTK) w dniu 18 marca 2017 roku uzmysłowił uczestnikom imprezy, że skuteczne pożegnanie zimy nie będzie takie łatwe. Jednak przy współudziale organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głuchołazach,

Informacja o podpisaniu umowy - więcej

Więcej 

Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z Wilamowic Nyskich nie mógł przejść niezauważony. W dniu 8 marca 2017 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem na sali świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich złożyli serdeczne życzenia oraz podziękowania za wytrwałość w ciężkiej pracy. Wśród gości zaproszonych był również

Więcej 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego Amazon na stanowisko: pracownik magazynu.

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie

Firma oferuje:

 Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do firmy ELICA GRUP POLSKA SP. Z O.O., światowego lidera w projektowaniu i produkcji okapów kuchennych do użytku domowego.

Poszukujemy osób (kobiet i mężczyzn) chętnych do

Celem projektu jest wsparcie 100 rodzin/opiekunów prawnych dzieci do lat 3, którzy planują powrót na rynek pracy, a barierą uniemożliwiającą im ponowną aktywność zawodową jest opieka nad małym dzieckiem.

więcej

Więcej 

Dobrze wyszkolana kadra nauczycielska to najcenniejszy zasób szkoły. Jednak dla rozwoju każdego nauczyciela ważnym jest nie tylko utrzymanie wiedzy na wysokim poziomie, ale również nieustające poszerzanie horyzontów, szukanie inspiracji do zainteresowania uczniów swoim przedmiotem, a także szukanie nowych metod nauczania. Gwałtowne poszerzenie się możliwości dokształcania nauczycieli w tych kierunkach pojawiły się wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Zagraniczne szkolenia pozwalają

NKJiG   logoZarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  informuje, że trwa okres konsultacji zmian ze społecznością lokalną. Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Więcej

W minioną sobotę (11.03.2017.) na sali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach rozegrano Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. Organizatorzy zawodów to Urząd Miejski w Głuchołazach, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego oraz Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Wakmet Bodzanów. Mistrzostwa otworzył w imieniu Burmistrza Głuchołaz Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu Paweł Szymkowicz. Zawody podzielono na dwie części. W pierwszej rozpoczętej o godz. 9.00 rozegrano mecze, które

Więcej

Muzeum Powiatowe w Nysie stało się w piątek (10 marzec 2017) miejscem, w którym Prezes Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Elżbieta Harhura wręczyła min. Burmistrzowi Głuchołaz Edwardowi Szupryczyńskiemu certyfikaty „produkt lokalny” za

 

WięcejPrzypadająca na dzień 8 marca 49. rocznica „wydarzeń marcowych” była powodem zorganizowania przez Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusza Migałę oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz Pawła Szymkowicza spotkania z udziałem świadka tych wydarzeń prof. dr hab. Karola Modzelewskiego. Korzystając z kolejnego pobytu znamienitego gościa w Głuchołazach, gdzie ma wielu przyjaciół i gdzie