Aktualności

W związku z trwającym procesem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór z mieszkańcami, w ramach aktywizacji,
w zakresie:

Więcej

 

 

 

 

     Gmina Głuchołazy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu „Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2. Wzór tablicy

Załacznik nr 3. Wzór oferty

Od dnia dzisiejszego rusza badanie opinii mieszkańców Gminy Głuchołazy w sprawie usytuowania krytej pływalni w Głuchołazach. Głosowanie trwa od 08.03 do 22.03.2017 roku. Swój głos mieszkańcy mogą oddać w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Sołectwach u sołtysów.

prof.dr hab.karol modzelewski ihuw 

Zapraszamy na spotkanie z prof. dr. hab. Karolem Modzelewskim

ur. 1937. Studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1959–1961 stypendysta Fondazione Giorgio Cini w Wenecji. Pracę naukową rozpoczął w Instytucie Historii UW, skąd został zwolniony z przyczyn politycznych. Pracował w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej i współzałożyciel Solidarności. Kilkakrotnie aresztowany i

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywny senior, to szczęśliwy senior...” Więcej informacji dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej 

Badminton to wbrew powszechnym opiniom wymagająca choć nie zbyt skomplikowana gra. Jej historia licząca blisko 2 000 lat dla europejczyków zaczyna się w 1872 roku. Angielscy kolonizatorzy przywieźli ją z Indii początkowo na Wyspy Brytyjskie, a następnie rozpropagowali w innych państwach starego kontynentu. Rozpoczęte w dniu 5 marca 2017 roku o godz. 14.00 Mistrzostwa Głuchołaz w badmintonie pozwoliły

Informacje dostępne w Biuletynie Informacj Publicznej : konkurs, wyniki

 

Więcej 

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w związku z ogłoszeniem w dniu 1 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 roku poz. 611) Uchwały nr XXVIII/285/17 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie likwidacji strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy, będących

Więcej

W dniu 26 lutego 2017 roku w Głuchołazach zmarł w wieku 75 lat Piotr Nowicki – głuchołaski twórca – samouk. Urodził się w 1942 roku w Warszawie. Jako trzyletni chłopiec wraz z rodzicami przyjechał do Głuchołaz, gdzie przez blisko 70 lat realizował się poprzez pędzel i dłuto. Szczególne pokochał sztukę sakralną. Był twórcą cykli tematycznych min.

Więcej 

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2017 roku zmarł w wieku 89 lat, wielki propagator muzyki poważnej Zbigniew Pawlicki. Powstaniec Warszawski, członek Szarych Szeregów ps. „Żbik”. Muzyk, muzykolog, publicysta związany z Głuchołazami, w których

Więcej 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację dla amerykańskiego przedsiębiorstwa handlowego Amazon na stanowisko:

Więcej

WYNIKI ELIMINACJI GMINNYCH WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Otwary konkur ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenach wiejskich gminy Głuchołazy.

więcej

Z dniem 1-go marca br. zmienia się rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Zmiana dotyczy rozkładu jazdy wyłącznie w godzinach porannych od 7:00 do 9:00. Ponadto informujemy, że kolejna zmiana rozkładu planowana jest w lipcu br.

Aktualny oraz obowiązujący od 1 marca br. rozkład jazdy dostępny jest w zakładce: DLA MIESZKANCÓW > Miejski rozkład jazdy

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach Plac Basztowy 4a, Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nysie prowadzić będą akcję pomocy mieszkańcom Gminy Głuchołazy w przyjmowaniu i przekazaniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT za rok 2016.

Akcja prowadzona będzie w godzinach od 830 do 1330.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.