Aktualności

Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głuchołazy do oddania głosu w konkursie internetowym. Głuchołaski dziedziniec starego wójtostwa został zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego objętego patronatem Marszałka Województwa Opolskiego pn. "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego 2016". Wśród osób, które wezmą udział w konkursie internetowym pod tą samą nazwą zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki. Regulamin konkursu przewiduje

WięcejPracodawco, jeśli zatrudniasz cudzoziemców – zapoznaj się z obowiązującymi przepisami

 

Straż Graniczna w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa/Klub Pracy.

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głuchołazach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia

BKM 

Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, że w dniach 1-go listopada oraz 11-go listopada 2016 roku autobus Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Głuchołazach będzie jeździł zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w niedziele i święta. Zachęcamy do skorzystania z tej bezpłatnej formy przemieszczania się po naszym mieście i nie tylko. W tych dniach, przy natężonym ruchu samochodowym ograniczy to możliwość wystąpienia kolizji drogowych.

 

Więcej

W dniu dzisiejszym (tj. 31.10.2016.) w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach odbyło się spotkanie pod przewodnictwem Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego, na którym omówiono tematy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie odwiedzania grobów na cmentarzu miejskim. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach, a także spółek gminnych: Głuchołaskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz "Komunalnika". W toku wymiany spostrzeżeń

Burmistrz Głuchołaz informuje, że wstępne przeliczenie oddanych głosów na wnioski z propozycjami zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na rok 2017 odbędzie się 3 listopada 2016r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach o godz. 9:00

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. "Pomaluj nasz świat". Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Więcej

Za nami - eliminacje miejsko - gminne XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej, które odbyły się we wtorek 18 października 2016 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach. Patronat nad konkursem objęli: Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Głuchołaski Oddział PTTK. Komisja w składzie:

Więcej

Z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w dniu 25 października 2016 roku Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych  (OZRiOS) zorganizował Kongres pn. „Kobiety zmieniają polską wieś”. Imprezę zorganizowano w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym ul. Wrocławska 158 w Opolu. Wśród gości zaproszonych w kongresie uczestniczył Zastępca Burmistrza Głuchołaz Roman Sambor oraz min. Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska i

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia chciałby przypomnieć Pacjentom Województwa Opolskiego o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Więcej...

Więcej

XXXVI finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy okazał się być szczęśliwy dla głuchołaskiego Chóru „Capricolium”. Po wysłuchaniu w dniu 22 października 2016 roku 17 chórów w przepięknej sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, jury w składzie

Więcej

W minioną sobotę Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem podjęli wyzwanie posadzenia blisko 2 tyś. sadzonek Buka u podnóża Kopy Biskupiej. Jednak nie uczestniczyli w tym zadaniu sami. W ten właśnie sposób Radni głuchołaskiej Rady Miejskiej zareagowali na wniosek Radnego Mariusza Migały, aby wspólnie z

Więcej

W dniu 20 października 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w I Głuchołaskiej Senioriadzie zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy współpracy z Klubem Seniora "Wichrowe Wzgórze". Impreza ta została zorganizowana w ramach projektu socjalnego tzn. działań mających wpłynąć na poprawę sytuacji społecznej konkretnej grupy osób, do których