Aktualności

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Więcej

Różnorodność dyscyplin sportowych, które na terenie Gminy Głuchołazy rozwijały się dzięki wielu pokoleniom sportowców stanowi jeden z elementów charakteryzujących mieszkańców tego regionu. Wiadomym jest również, że są te bardziej i te mniej popularne. Charakterystyczne białe kimona przepasane kolorowymi pasami, które oznaczają poziom umiejętności zawodnika zdobią nie jedno ważne wydarzenie na różnych szczeblach, a głuchołascy zawodnicy zdobywają laury na szczeblu krajowym i europejskim. Dlatego na pewno popularności nie można

ZARZĄDZENIE NR 1338-PR.307.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r.

więcej

 

WięcejPowitanie Nowego 2018 Roku na Kopie Biskupiej było wyjątkowe. Złożyły się na to dwie bardzo ważne rocznice. Pierwszą z nich jest dwudziestolecie witania nowego roku na Kopie Biskupiej. Jak powiedział Paweł Szymkowicz występujący na tej imprezie jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz i jeden z współorganizatorów, pierwsza edycja tej imprezy miała miejsce 1 stycznia 1999 roku. Na przełomie tych lat impreza

Więcej

Mają razem ponad 160 lat z czego wspólnych 60. Państwo Krystyna i Wojciech Dołęgowie z Głuchołaz, 29 grudnia 2017 roku w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, odebrali z rąk Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego list gratulacyjny. Okazja była nie mała ponieważ tacy jubilaci nie są

Więcej

2018 rok niesie ze sobą zmiany w Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (BKM) Gminy Głuchołazy. Najważniejsze informacje to nadal jeździmy za darmo oraz wydłużona została trasa nr 3 tj. w kierunku Bodzanowa. Od 1 stycznia 2018 roku biało niebieski autobus dojedzie do Rudawy i ponownie wróci przez Bodzanów na dworzec autobusowy w Głuchołazach. Spowodowało to zmiany w rozkładzie jazdy, dlatego poniżej zamieszczamy

Więcej

W środę 27 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Głuchołazach podjęła uchwałę pozwalającą na uzyskanie wsparcia finansowego przez mieszkańców Gminy Głuchołazy na realizacje przedsięwzięcia  wymiany istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. na ogrzewanie ekologiczne. Niezbędnymi warunkami do uzyskania przedmiotowej dotacji są:

Więcej

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SYLWESTREM OBCHODZENIEM GO PRZEZ MIESZKAŃCÓW I GOŚCI NA GŁUCHOŁASKIM RYNKU PROSIMY WŁAŚCICIELI AUT ZAPARKOWANYCH NA RYNKU O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI ZAPARKOWANIA AUTA W INNYM WYZNACZONYM MIEJSCU LUB ZABEZPIECZENIEM POJAZDU W NOC SYLWESTROWĄ. W związku z tym prosimy również o

1. Wieś zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania

2. Wieś zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

3. Miasto zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania

4. Miasto zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

5. Miasto firmy - harmonogram do pobrania

6. Ogrody działkowe - harmonogram do pobrania

Więcej

Społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Bodzanowie nie wyobraża sobie czasu oczekiwania na narodziny dzieciątka Jezus bez Szkolnego Koncertu Kolęd. To integrujące środowisko sołeckie wydarzenie, stało się tradycją pielęgnowaną od kilu dobrych lat. Za sprawą samorządu uczniowskiego, rady rodziców oraz

Więcej

W zorganizowanym w dniu 16.12.2017 roku Międzynarodowym Turnieju Mikołajkowym w Karate Tradycyjnym, którego organizatorem była Akademia Karate Głuchołazy nie mogło zabraknąć niespodzianek, sportowego ducha walki oraz promiennych dziecięcych uśmiechów. Już od początku imprezy uczestnikom towarzyszył św. Mikołaj, który będąc w

Więcej

Działacze Towarzystwa Opieki nad zwierzętami w Polsce odnotowują z roku na rok coraz większą liczbę zaginięć psów i kotów spowodowanych wybuchami petard i sztucznych ogni w noc sylwestrową. Część tych zwierząt trafia po jakimś czasie do schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub ginie na zawsze. Trudno zliczyć ogrom cierpienia zwierząt i ludzi z

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2018 r.

więcej

Więcej
Burmistrz Głuchołaz, Caritas parafialna oraz Stowarzyszenie Dobroczynne zapraszają na uroczystą Kolację Wigilijną dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Kolacja odbędzie się 24.12.2017r. (Niedziela) o godz.11:00 w Ośrodku "Banderoza".

WięcejW trosce o bezpieczeństwo przypominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dotyczących montażu iluminacji i dekoracji świątecznych.