Aktualności

Więcej

Głuchołaskie Publiczne Przedszkole nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach obchodzi w czerwcu 2017 roku jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia. I pomimo, że to nie ten sam budynek, że zmieniała się cyklicznie kadra pedagogiczna i kierownicza, zmieniały się czasy - w tym miejscu głuchołaskie dzieci znajdowały opiekę, edukację i zabawę. Dlatego w dniu 10 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości obchodów 70-tej rocznicy powstania placówki. W uroczystościach wziął udział Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. O godz.

Więcej

Teatr kocha Głuchołazy – pod takim hasłem w dniach1-3 czerwca 2017 r. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, zorganizowało III Festiwal Teatrów Ulicznych. Licealna aula, sala widowiskowa Centrum Kultury i placyk przy murach obronnych były przez trzy dni miejscami imprez festiwalowych.

Więcej

W większości spotykają się cyklicznie w swoich siedzibach po kilka razy w tygodniu. To wtedy rodzą się pomysły, scenariusze, teksty piosenek czy tematyczne ozdoby wykonane ręcznie oraz inne dzieła na miarę swoich możliwości. Przygotowywane programy zawsze mają przesłanie. Odwołują się do

Więcej

Burmistrz Głuchołaz informuje,  że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność

Więcej

Zakończyła się druga edycja programu "Przedszkolak Ratuje" obejmującego swym zasięgiem Powiat Nyski. Ideą programu jest uwrażliwienie dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) na zachowanie bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu poprzez właściwe zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych. Poprzez edukację dzieci

Ogłoszenie nr 1/ 20171
z dnia 08.06.2017 r. 2


o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

ogłoszenie o naborze wniosków

załącznik nr 1

Więcej

Głuchołaska publiczność z Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim miała okazję uczestniczyć w dniu 5 czerwca 2017 roku w niezwykle ciepłym i klimatycznym koncercie zorganizowanym przez grono pedagogiczne Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. W koncercie swoje wspaniałe warunki wokalne zaprezentowali:

Dnia 2 września 2016 r weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobowiązała samorządy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji do zmian obowiązujących nazw upamiętniających komunizm.

Bez nazwyZgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Opolskiego w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy - 9 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP planuje przeprowadzenie ćwiczenia pn.: Renegate-Sarex 17/I.

W związku z powyższym na terenie gminy może zostać przeprowadzona głośna próba syren systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

Więcej

Ponad pięć tysięcy czujników czadu oraz dwadzieścia oczyszczaczy powietrza to pula nagród w „Konkursie z klimatem”. Te „klimatyczne” nagrody można zdobyć za udzielenie porady na temat tego, jak dbać o czyste powietrze. Do udziału w „Konkursie z klimatem”, który potrwa do 13 sierpnia br., zaprasza TAURON.
Konkurs jest częścią programu informacyjno-edukacyjnego „Oddychaj powietrzem”. Celem projektu jest

Więcej
Nyskie KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR

ZAPRASZA NA SPOTKANIA

INFORMACYJNe w ramach kampanii „lsr w 2017”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania mające na celu

 

Więcej
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w zakresie realizacji Planu komunikacji zaprasza do zapoznania się z możliwościami wsparcia w roku 2017. 

więcej

W związku z realizacją planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - ,,LSR 2017” Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkania, skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LSR.

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza w dniu 31.05.2017 r. konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – http://ksiestwo.nysa.pl/aktualne-ogloszenia-o-naborach/