Aktualności

Z dniem 1-go marca br. zmienia się rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Zmiana dotyczy rozkładu jazdy wyłącznie w godzinach porannych od 7:00 do 9:00. Ponadto informujemy, że kolejna zmiana rozkładu planowana jest w lipcu br.

Aktualny oraz obowiązujący od 1 marca br. rozkład jazdy dostępny jest w zakładce: DLA MIESZKANCÓW > Miejski rozkład jazdy

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w dniu 10 marca 2017 roku w siedzibie Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach Plac Basztowy 4a, Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nysie prowadzić będą akcję pomocy mieszkańcom Gminy Głuchołazy w przyjmowaniu i przekazaniu do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT za rok 2016.

Akcja prowadzona będzie w godzinach od 830 do 1330.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie, Bodzanów 83, 48-340 Głuchołazy - więcej

 

 

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola
Nr 2 w Głuchołazach, ul. Powstańców Śląskich 1, 48-340 Głuchołazy - więcej

 

Burmistrza Głuchołaz z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXV/243/16 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 listopada 2016 r w sprawie warunków rozwoju sportu na terenie Gminy Głuchołazy

więcej

Więcej 

Przygotowania do tegorocznej Gali wręczania Głuchołaskich Kóz rozpoczęły się jeszcze w listopadzie 2016 roku. Podjęte przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz (TPG) działania organizacyjne przyniosły oczekiwany efekt i w dniu 11 lutego 2017 roku na sali widowiskowej Centrum Kultury odbyła się XXIII Gala Głuchołaskich Kóz. W Gali uczestniczyli Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Adam Łabaza oraz Radny Rady Miejskiej w Głuchołazach Grzegorz Ptak. Powołana przez TPG

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 11:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

 

 

 

Więcej

3 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą Kler. Kler to firma produkująca meble wypoczynkowe posiadająca

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi uwagami i interpelacjami do harmonogramu rzeczowo-finansowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 Gmina Głuchołazy przystąpiła do aktualizacji listy przedsięwzięć LPR.

Zaproszenie

na spotkanie informacyjne

 

w sprawie rozbudowy zakładu produkcji papieru dekoracyjnego oraz przeciwprężnego zlokalizowanego w Bodzanowie-Rudawie

 

więcej

Więcej 

Ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego stypendia dla uczniów z Gminy Głuchołazy, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki sportowe oraz bardzo dobrą ocenę za zachowanie zostały wręczone w środę 8 lutego 2017 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach. Dyplomy, medale oraz stypendia w wysokości 1200 zł oraz 240 zł. Wręczali:

Więcej

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro. Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z

Więcej

Powiat Nyski rozpoczął realizację projektu pt. "Przedsiębiorczy Powiat Nyski", w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020. W ramach projektu przewidziano:

Więcej 

Burmistrz Głuchołaz, działając na podstawie art. 33 ust 1 , w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. , poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.12.2016 /data wpływu/ wpłynął nowy wniosek firmy Malta-Decor Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań, o wydanie decyzji o

Więcej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do