Aktualności

 

Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych.

 

Więcej informacji na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej

Oferta na wsparcie zadania publiczego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Rozgrywki piłki nożnej rundy jesiennej A klasy.

więcej

Informacja o podpisaniu umowy dotyczącej oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. Rodziny turniej gier planszowych.

więcej

Więcej
W dniach 29-30 listopada przy siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wizytować będzie bus rekrutacyjny firmy Amazon. Amazon to amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe posiadające magazyny na całym świecie.

 

Osoby zainteresowane pracą, będą miały okazję odbyć rozmowę kwalifikacyjną w mobilnym biurze rekrutacyjnym w godzinach 10:00-18:00.

Więcej

Pod taką nazwą w dniu 17 listopada 2017 roku w Instytucie Dydaktyczno - Naukowym przy ul. gen. Andersa w Głuchołazach odbyła się Głuchołaska Konferencja dot. tematyki przemocy w rodzinie. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wśród gości zaproszonych znaleźli się min. Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki – reprezentujący Burmistrza Głuchołaz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w

Więcej
W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w zakresie

Więcej
W celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Głuchołazy w projekcie budżetu na 2018r. zaplanowano kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Planowana kwota ma być przeznaczona na wsparcie Naszych Mieszkańców do wymiany istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. (na paliwo stałe) na ogrzewanie ekologiczne.

Informujemy, że ze względu na błąd techniczny na stronie czwartej protokołu dokonano jego korekty. Błąd polega na tym, że w protokole prac Komisji zadanie w kategorii "małe projekty" pn. "Zakup komputerów oraz czytników i e-booków do biblioteki publicznej w Głuchołazach" nie zostało ujęte jako zgłoszone do budżetu Gminy Głuchołazy na 2018r.

Ruszamy z projektem!!!

Podpisanie umowy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oznacza że najpóźniej w połowie grudnia 2017 roku ruszy rekrutacja. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji od razu zostanie podana!!!

Zadzwoń i dowiedz się więcej: Tel.: 575 020 051

Obwieszczenie Burmistrza Głuchołaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta - Decor sp. z o.o. wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – w imieniu Samorządu Gminy Głuchołazy pragnę złożyć Wszystkim Pracownikom pomocy społecznej oraz osobom angażującym się w wolontariat serdeczne podziękowania i wyrazić słowa szczególnego uznania za życzliwość, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Proszę przyjąć życzenia zdrowia, spełnienia planów, siły i wytrwałości w realizacji postawionych przed Państwem zadań, wielu sukcesów oraz pogody ducha i ludzkiej życzliwości w życiu codziennym.

                                                                                                                                     Burmistrz Głuchołaz

                                                                                                                                    Edward Szupryczyński

Więcej
ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej.

 

   Więcej
  Projekt, do udziału w którym zapraszamy od 2008r. wszystkie gminy w Polsce. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.

Burmistrz Głuchołaz informuje, że na podstawie protokołu Komisji powołanej do przeprowadzenia głosowania na propozycje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2018 rokz § 7 ust. 2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy zadanie w kategorii ,,duże projekty” pn.,, Poprawa infrastruktury na terenach wiejskich Bodzanów, Nowy Świętów, Gierałcice” oraz zadanie w kategorii ,,małe projekty” pn.,,Siłownia zewnętrzna” w Gierałcicach zostają zgłoszone do budżetu Gminy Głuchołazy na 2018r.

więcej

 

WięcejGala „Pracodawca roku Powiatu Nyskiego 2017” za nami. Wczoraj w Nyskim Domu Kultury odbyła się IX gala biznesu Powiatu Nyskiego. Gala ta była połączona z uhonorowaniem nagrodami „Nyskiego Syzyfa” najlepszych przedsiębiorców w skali naszego powiatu. Jak już pisaliśmy w Głuchołaskim Informatorze Samorządowym nasza gmina ma szczególne powody do zadowolenia, jesteśmy w