Aktualności

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 Więcej

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin w dniu 19 kwietnia 2018 roku wspólnie z gościem zaproszonym Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim podsumowali program pn. „Zbiorowe żywienie przedłuża istnienie”. Wydarzenie to odbyło się w siedzibie UTW zlokalizowanej w Centrum Kultury w Głuchołazach. W ramach wymienionego projektu przez

 Więcej

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od co najmniej miesiąca. Trudno zliczyć liczbę osób, które zaangażowały się w organizację Konferencji Pszczelarskiej na temat „Chorób i zakażeń pszczół”, której główny ciężar organizacyjny udźwignęło Miejsko - Gminne Koło Pszczelarzy w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński

Więcej

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Więcej 

Dzisiejszy dzień (14 kwietnia 2018 roku) to w Gminie Głuchołazy prawdziwe święto miłości. Siedem par małżeńskich mieszkających w naszej gminie zostało odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy wręczył jubilatom Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo:

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWA NIA ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE

lista

 

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Senior w obiektywie, obiektyw w ręce seniora”

więcej

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

  • Nazwa zadania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
  • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 30.000 zł

więcej

Więcej

 Za oknem obserwujemy już wiosnę, która z dnia na dzień nabiera coraz żywszych kolorów i aż się chce wyjść na górski spacer. Przyjemnie jest spacerować wśród zieleni, ciesząc się czystością powietrza jednak nie można tego powiedzieć o czystości szlaków, leśnych duktów i górskich potoków. Grupa zapaleńców z Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz (TPG) postanowiła to zmienić. Zyskując sprzymierzeńców w postaci

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ  o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

więcej

 

Więcej

Rejon Gór Opawskich, tak atrakcyjny turystycznie jest również dobrze znany w środowisku polskich szachistów. Od siedemnastu lat przyjeżdża czołówka polskich zawodników uprawiających tę królewską grę, których oprócz pasji do szachów łączy zamiłowanie do munduru. Tegoroczna siedemnasta edycja zawodów odbyła się przy

Więcej

W tym roku UKS Hattrick obchodzi 11 rok działalności i 10-cio lecie jako zarejestrowane stowarzyszenie kultury fizycznej. W tym czasie były już wicemistrzostwa województwa i w Tymbarku i w Orange Cup a także w Turnieju Orlika, do tego rokrocznie zwycięstwa w eliminacjach powiatowych i udział w finałach wojewódzkich, ale to rok 2018 zapamiętamy najdłużej. Nareszcie wygraliśmy finały wojewódzkie „Z podwórka na