Aktualności

Więcej

Od 1 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Informujemy, że Wydział Spraw Społecznych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1.08 do 18.08. 2017 roku czynny będzie

Więcej

Jedną z ważniejszych uchwał jakie podjęła Rada Miejska w Głuchołazach na czerwcowej XXXII Sesji jest poparcie inicjatywy Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego w sprawie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dzięki tej decyzji od 1 września 2017 roku mieszkańcy Gminy Głuchołazy

Więcej 

Lipcowe, niedzielne popołudnie, sprzyjająca aura i duże zainteresowanie wydarzeniem nie tylko wśród mieszkańców Głuchołaz. Nie można było wymarzyć sobie lepszych warunków na zorganizowanie XIV edycji Święta Gór Opawskich. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprosił do wspólnego biesiadowania wszystkich zgromadzonych gości, na których czekały

Więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik

Więcej
W dniu 20.06.2017r.  pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Głuchołazy reprezentowaną przez Burmistrza Głuchołaz – Edwarda Szupryczyńskiego zostało zawarte Porozumienie na realizację  zadania publicznego  pn. „Razem w trosce o lepsze jutro”, realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W imieniu Fundacji Banku Zachodniego WBK mamy przyjemność poinformować o kolejnej edycji konkursu grantowego pod hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK oraz Bank Zachodni WBK, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego ze 100 grantów, którymi chcemy wesprzeć najciekawsze projekty lokalne. Fundacja przeznaczyła na ten cel poł miliona złotych.

 

Harmonogram odbioru odpadów MIASTO (Lipiec - Grudzień 2017):

1. Zabudowa jednorodzinna - harmonogram do pobrania
2. Zabudowa wielorodzinna - harmonogram do pobrania

Harmonogram odbioru odpadów GMINA (Lipiec - Grudzień 2017) - harmonogram do pobrania

Więcej

ZAWIADOMIENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głuchołazach
zawiadamia,
że w dniu 28 czerwca 2017r. o godz.1100
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Głuchołazach
odbędzie się
XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej

Mieszkańcy Gminy Głuchołazy wspólnie z Burmistrzem Edwardem Szupryczyńskim gościli w dniach od 15 do 18 czerwca 2017 roku przedstawicieli władz samorządowych i mieszkańców zaprzyjaźnionego Związku Gmin Nieder Olm z Niemiec. Ta trwająca od dwudziestu jeden lat wymiana doświadczeń oraz płaszczyzna wzajemnego wsparcia stanowiła podstawę ponownego spotkania się, tym razem na terenie

Więcej

Głuchołaskie Publiczne Przedszkole nr 1 im. "Bajka" w Głuchołazach obchodzi w czerwcu 2017 roku jubileusz siedemdziesięciolecia swojego istnienia. I pomimo, że to nie ten sam budynek, że zmieniała się cyklicznie kadra pedagogiczna i kierownicza, zmieniały się czasy - w tym miejscu głuchołaskie dzieci znajdowały opiekę, edukację i zabawę. Dlatego w dniu 10 czerwca 2017 roku odbyły się uroczystości obchodów 70-tej rocznicy powstania placówki. W uroczystościach wziął udział Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. O godz.

Więcej

Teatr kocha Głuchołazy – pod takim hasłem w dniach1-3 czerwca 2017 r. Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, zorganizowało III Festiwal Teatrów Ulicznych. Licealna aula, sala widowiskowa Centrum Kultury i placyk przy murach obronnych były przez trzy dni miejscami imprez festiwalowych.

Więcej

W większości spotykają się cyklicznie w swoich siedzibach po kilka razy w tygodniu. To wtedy rodzą się pomysły, scenariusze, teksty piosenek czy tematyczne ozdoby wykonane ręcznie oraz inne dzieła na miarę swoich możliwości. Przygotowywane programy zawsze mają przesłanie. Odwołują się do

Więcej

Burmistrz Głuchołaz informuje,  że 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie zmiana ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność