Aktualności

Więcej

W ostatnim tygodniu Starosta Nyski pozyskał ponad 1.300 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację dwóch programów:

Więcej 

Dobrym pomysłom sprzyja dobra pogoda. Dlatego uczestników imprezy otwarcia Złotych Ścieżek przywitała słoneczna, iście wiosenna pogoda. 2 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach zebrało się blisko 300 osób sympatyzujących z ideom utworzenia Zjazdowych Tras Rowerowych Singletrack w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński upatrując w tym przedsięwzięciu

 

Więcejo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Nowy Świętów oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu miejscowego

Więcej 

W dniu 31 marca 2017 roku Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki reprezentując Burmistrza Głuchołaz uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy usytuowanej przed głównym wejściem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Tablica została odsłonięta w dniu podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy

Burmistrz Głuchołaz ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego tj. Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno - turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego. Szczegółowe informacje dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Targowej w Głuchołazach

 

Więcejo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego obszar działki nr 1350/4 w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Szczegółowe informację dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - usługi zdrowotne, hospicjum, działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Wynik badania opinii mieszkańców Gminy Głuchołazy dotyczącej usytuowania krytej pływalni w Głuchołazach dostępny tutaj.

Więcej

o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach  Nr XXI/214/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w  sprawie

Burmistrz Głuchołaz informuje, że wstępne przeliczenie oddanych głosów w badaniu opinii mieszkańców w sprawie usytuowania krytej pływalni w Głuchołazach odbędzie się  24 marca 2017r. w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach o godz. 11:30

Więcej

Firma KLER oferuje miejsca pracy na stanowisku szwaczka i tapicer. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 30 marca 2017 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kultury ul. Bohaterów Warszawy 7 w Głuchołazach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy.

Więcej

Pracodawco, jeśli planujesz zwiększenie zatrudnienia bądź interesuje Cię promocja swojej firmy, skontaktuj się z nami i zadbaj aby Twoje przedsiębiorstwo znalazło się w BRANŻOWYM KATALOGU FIRM POWIATU NYSKIEGO.
Celem powstania katalogu jest poszerzenie wiedzy mieszkańców naszego powiatu na temat

Więcej

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: pracownik montażu.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację pracowników do Firmy ANOVO w Pietrzykowicach będącej światowym liderem dostawców usług serwisowych dla rynku telekomunikacyjnego i multimedialnego.

Poszukujemy kandydatów na stanowisko: PRACOWNIK MONTAŻU - proste prace manualne przy serwisie drukarek