Aktualności

Więcej

Zakończyła się druga edycja programu "Przedszkolak Ratuje" obejmującego swym zasięgiem Powiat Nyski. Ideą programu jest uwrażliwienie dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 lat) na zachowanie bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu poprzez właściwe zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych. Poprzez edukację dzieci

Ogłoszenie nr 1/ 20171
z dnia 08.06.2017 r. 2


o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

ogłoszenie o naborze wniosków

załącznik nr 1

Więcej

Głuchołaska publiczność z Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim miała okazję uczestniczyć w dniu 5 czerwca 2017 roku w niezwykle ciepłym i klimatycznym koncercie zorganizowanym przez grono pedagogiczne Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach. W koncercie swoje wspaniałe warunki wokalne zaprezentowali:

Dnia 2 września 2016 r weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która zobowiązała samorządy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych regulacji do zmian obowiązujących nazw upamiętniających komunizm.

Bez nazwyZgodnie z informacją otrzymaną od Wojewody Opolskiego w dniach 6-8 czerwca 2017 r. (termin zapasowy - 9 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP planuje przeprowadzenie ćwiczenia pn.: Renegate-Sarex 17/I.

W związku z powyższym na terenie gminy może zostać przeprowadzona głośna próba syren systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.

Więcej

Ponad pięć tysięcy czujników czadu oraz dwadzieścia oczyszczaczy powietrza to pula nagród w „Konkursie z klimatem”. Te „klimatyczne” nagrody można zdobyć za udzielenie porady na temat tego, jak dbać o czyste powietrze. Do udziału w „Konkursie z klimatem”, który potrwa do 13 sierpnia br., zaprasza TAURON.
Konkurs jest częścią programu informacyjno-edukacyjnego „Oddychaj powietrzem”. Celem projektu jest

Więcej
Nyskie KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR

ZAPRASZA NA SPOTKANIA

INFORMACYJNe w ramach kampanii „lsr w 2017”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania mające na celu

 

Więcej
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w zakresie realizacji Planu komunikacji zaprasza do zapoznania się z możliwościami wsparcia w roku 2017. 

więcej

W związku z realizacją planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - ,,LSR 2017” Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkania, skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LSR.

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza w dniu 31.05.2017 r. konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – http://ksiestwo.nysa.pl/aktualne-ogloszenia-o-naborach/

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach - informacja o podpisaniu umowy - więcej

 Więcej

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Subregion Środkowy- wysportowany i zdrowy!”. Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na