Aktualności

Więcej 

W dniu 5 stycznia 2017 roku Prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Głuchołazach Edward Szupryczyński o godz. 9.00 otworzył pierwsze w 2017 roku posiedzenie. W skład Zarządu wchodzą prezesi jednostek OSP działających na terenie Gminy Głuchołazy. Na posiedzeniu określono plan działań na rok 2017. Najważniejsze, zaplanowane przedsięwzięcia na ten rok to

Zarządzenie Nr 888 PR.211.2017

Burmistrza Głuchołaz z dnia 5 stycznia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy

więcej

 MRJ

Podjęte przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego starania zmierzające do utrzymania Głuchołaskiej Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (GBKM) w 2017 roku zostały uwieńczone podpisaniem umowy o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji miejskiej. Dzięki uchwaleniu budżetu gminnego na 2017 rok przez

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych. Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej 

Poświecenie, odwaga i wielka chęć niesienia pomocy to cechy, bez których w ciężkiej służbie Straży Pożarnej nie można się obejść. Są one bardzo ważne. Jednak niejednokrotnie w podejmowaniu działań związanych z ratowaniem życia i mienia osób trzeba pamiętać o bezpieczeństwie własnym i kolegów, na których trzeba polegać i ufać im. To wszystko ważne, jednak jednym z najważniejszych elementów tej układanki jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Dlatego Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z

Więcej 

21 wolnych miejsc !!!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie rozpoczyna rekrutację osób zainteresowanych podjęciem stażu na stanowisku urzędnika podatkowego w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Opolu z siedzibą w Nysie.

Wymagania pracodawcy  względem kandydatów:

Więcej

Urząd Statystyczny w Opolu uprzejmie informuje, że w związku z przygotowaniami do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.

Ankietę  można wypełniać do dnia 16 stycznia 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Więcej

Szanowni Państwo!

Burmistrz Głuchołaz informuje, że w związku z przedłużeniem obowiązywania Programów: „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Rodziny+” oraz „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” karty uprawniające do zniżek będą wydawane osobom, które posiadały karty wydane w latach 2015-2016 sukcesywnie bez konieczności składania nowego wniosku.

Osoby, które dotychczas nie korzystały z w/w programów otrzymają karty po uprzednim złożeniu wniosku.

W grudniu 2016 roku Rada Miejska podjęła decyzję o

Otwarty konkurs ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie różnych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w 2017 roku.

więcej

 

 

 Więcej

Nikogo nie trzeba było dwa razy namawiać, a rezerwacje miejsc w autobusie, który z Głuchołaz zawiózł zdobywców Kopy Biskupiej na przełęcz Petrovy Boudy (706 m n.p.m.) rozpoczęto już w połowie grudnia. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński 1 stycznia 2017 roku ponownie składał życzenia nie tylko mieszkańcom Gminy Głuchołazy przy liczącej 142 lata wieży widokowej na

Informuje się, że od dnia 1 stycznia 2017r. następuje zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Głuchołazy. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33.

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Poniedziałek                     - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Wtorek                             - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Środa                                - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Czwartek                          - od godz. 8;00 do godz. 12;00

Piątek                               - od godz. 8;00 do godz. 12;00

 

więcej

butelkiPolski Komitet Pomocy Społecznej w Głuchołazach jak każdego roku będzie przyjmował butelki po szampanie w zamian za sok.

Zwrotu butelek będzie można dokonać w siedzibie PKPS tj. Rynek 31, 48-340 Głuchołazy w noc sylwestrową: 31.12.2016-01.01.2017 od godziny 00:00.

 

Zapraszamy

klerPowiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi otwarty nabór do renomowanej firmy KLER zajmującej się od ponad 40 lat produkcją ekskluzywnych mebli tapicerowanych.

 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy na terenie Nysy poszukujemy osób z doświadczeniem lub gotowych do uzyskania kwalifikacji w ramach stażu w zawodach szwaczka lub tapicer.  

 

Więcej

Popierane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego działania nauczycieli głuchołaskich szkół w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji przyjęły się na gruncie Szkoły Podstawowej nr1 w Głuchołazach. Placówka ta wzięła udział w projekcie „MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” zorganizowanym w ramach programu ERASMUS + (POWER SE) przez

Więcej 

Ruszyła XXIII edycja plebiscytu Głuchołaskie Kozy. Tą symboliczną nagrodą Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, już od 1995 r. nagradza te osoby, instytucje lub stowarzyszenia, które najbardziej przyczyniły się w mijającym roku do promocji i rozwoju naszego regionu. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, na którym należy wymienić tych kandydatów, których działalność w 2016 r. zdaniem Państwa, najlepiej rozwinęła lub