Miejska Rada Seniorów  w Głuchołazach powołana została przez Radę Miejską UCHWAŁĄ NR VII/60/15 z dnia 25 marca 2015 r. w celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym na sprawy dotyczące osób starszych…” Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania MRS jest Statut Miejskiej Rady Seniorów, będący Załącznikiem do Uchwały.

Miejska Rada Seniorów  jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym
konsultacyjnym.

                Głównym celem działania  Rady, jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy Głuchołazy, a także aktywizacja środowiska osób starszych
w życiu społecznym i publicznym.

MRS jest powoływana na okres kadencji Rady Miejskiej.
Posiedzenia MRS odbywają się raz w kwartale w Sali posiedzeń na II piętrz Urzędu Miejskiego.
Radni pełnią dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w holu Urzędu Miasta na II piętrze w godz. 11.00 - 12.30

Harmonogram posiedzeń MRS w 2017 roku:

       13 luty 2017 r. godz. 11.00

       8 maja 2017 r. godz. 11.00

       11 września 2017 r. godz. 11.00

       11 grudnia 2017 r. godz. 11.00

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:

Elżbieta Maria Zborowska – przewodnicząca MRS

Barbara Włosek – zastępca przewodniczącej MRS

Bronisława Czarny – sekretarz MRS

Barbara Andrzejewska

Teresa Cichoń

Antoni Czarny

Emilia Czujowska

Leokadia Gargol

Elżbieta Grusza

Krystyna Iwańska

Halina Lubańska

Marianna Maślańczyk

Zdzisław Matyjasik

Zuzanna Mazurek

Anna Pruszyńska

Irma Rodek

Jan Stopa

Barbara Szeląg

Barbara Turska

Małgorzata Wiśniewska –Sowiak

Elżbieta Zborowska

Adres e-mail: rs@glucholazy.pl

 

Informacje BIP