Zawiadomienie o zwołaniu X posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów 

w Głuchołazach

 

Zgodnie &6 ust. 7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach stanowiącej załącznik do Uchwały NRVII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 

25 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskie Rady Seniorów 

zwołuję

11 września 2017 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego 

w Głuchołazach.

X posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów  

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Elżbieta Zborowska