Witamy na stronie Straży Miejskiej w Głuchołazach...

naszywka 3
 Straże gminne (miejskie ) funkcjonują w Polsce od 1990 roku. Do roku 1998  podstawowym aktem prawnym w oparciu o który działały straże była ustawa z 1990 o Policji. Zapisy tej ustawy  były ubogie i lakoniczne. Dopiero od 1stycznia 1998 r. obowiązuje Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Strażach Gminnych. Ustawa była kilkukrotnie nowelizowana. Straż Miejska jest jednostką organizacyjną gminy, nadzór nad jej działalnością sprawuje Burmistrz miasta Głuchołazy.

Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez burmistrza. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego. W Głuchołazach Straż Miejska została utworzona na mocy uchwały Rady Miejskiej nr. XIX/126/91 z dnia 17.10.1991r. W wyniku  ogłoszonego pierwszego  konkursu  komendantem Straży Miejskiej został  Adam Mulik. Pełnił on funkcję komendanta do 26.03.2007r. Od dnia 27.03.2007r. komendantem został Tomasz Dziedziński. Pełni on tą funkcję do dnia dzisiejszego.

 

 

 

 

 

STRUKTURA STRAŻY MIEJSKIEJ

komendant straży miejskiejkom.TOMASZ DZIEDZIŃSKI
dyżurny straży miejskiejst.insp

ZDZISŁAW ORZEŁ

oskarżyciel publiczny

st.insp.JERZY SAWECZKA
służba patrolowast.insp.JAN WYSOCZAŃSKI
służba patrolowast.insp.KRZYSZTOF KALBRUN
służba patrolowast.spec.ALEKSANDRA SAWECZKA
służba patrolowast.spec.BOGUSŁAW WIEWIÓRA

 

 

=====================================================================================