O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej