W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 33/2017/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 4 lipca 2017 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy - VIII nabór”.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 52 936,89 zł. Kwota dotacji wyniosła 44 996,36 zł, z czego kwota 26 468,45 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, a kwota 18 527,91 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków Powiatu Nyskiego oraz Gminy Głuchołazy. W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 119,660 Mg.

 

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 21 sierpnia do 22 września br. W projekcie wzięło udział 26 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 8 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 18 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

 

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą znane w styczniu 2018 r.